TULEVAISUUDEN MATERIAALIT

Uusiutuvat materiaalit & Teollisuuden palvelut

Ekoenergiakaupunki

Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin tarjoten vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille erinomaisen toimintaympäristön. Yksi kaupungin tavoitteista on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säsätävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta. Vuonna 2014 Lappeenranta ylsi ainoana suomalaisena kaupunkina 14 finalistin joukkoon kansainvälisessä WWF:n Earth Hour City Challenge -kilpailussa, johon osallistui yli 160 kaupunkia 14 maasta. Toisin sanoen Lappeenranta on kaupunkina maailman edelläkävijöiden joukossa.

Lappeenrannan alueella toimii useita pieniä, yliopiston tutkimusosaamisesta syntyneitä yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvaa merkittäviksi työllistäjiksi. Myös alueen metsäteollisuus investoi merkittävästi energia- ja ympäristöalan innovaatioihin. Ympäristötekniikkaan, kestävään kehitykseen ja energiaan liittyvien huipputeknologioiden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa seudun suurimmiksi työllistäjiksi.

TuuliSaimaa Oy pystytti kesällä 2013 Lappeenrannan Muukkoon seitsemästä 3 MW:n tuotantoyksiköstä koostuvan sisämaan tuulivoimapuiston, mikä on lajissaan Suomen suurin. Suunnitteilla on uusien puistojen perustaminen Lemille ja Ruokolahdelle. Myös muita potentiaalisia, tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita ollaan kartoittamassa Lappeenrannan seudulla.

Menestystä ruokkiva toimintaympäristö

Monet Lappeenrannan innovatiivisimmista yrityksistä toimivat Skinnarilan Green Campuksella, joka valittiin maailman ympäristöystävällisimmäksi kampusalueeksi vuonna 2014. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Green Campus on tutkimus- ja opetusympäristö, jossa hyödynnetään yliopiston energiaosaamista ja innovaatioita. Alueella sijaitsevat mm. suuri aurinkovoimala sekä tuulivoimala, jotka tuottavat energiaa tutkimuksen lisäksi myös yliopiston sähköautojen, -skootterien ja -pyörien lataamiseen.

Lappeenrannan alueella toimii useita pieniä, yliopiston tutkimusosaamisesta syntyneitä yrityksiä. Myös alueen metsäteollisuus investoi merkittävästi energia- ja ympäristöalan innovaatioihin. Ympäristötekniikkaan, kestävään kehitykseen ja energiaan liittyvien huipputeknologioiden uskotaan kasvavan tulevaisuudessa seudun suurimmiksi työllistäjiksi.

Lappeenrannan seudulla toimii vireä energia- ja ympäristöalan yritysverkosto, Green Energy Showroom GES, jonka jäseniä yhdistää pyrkimys luoda liiketoimintaa kestävän kehityksen ratkaisuista.
 

 

UUSIUTUVAT
MATERIAALIT &
TEOLLISUUDEN
PALVELUT

"Keskeinen syy Tetra Pakin sijoittumiseen Imatralle oli logistinen etu. Yhteistyö Kehyn kanssa on sujunut alusta asti erittäin hyvin, mikä on hienosti edesauttanut toiminnan käynnistämistä Imatralla”.

Tetra Pak

 

”Olen toiminut jo kolmekymmentä vuotta Kehyn kanssa yhteistyössä kehittämässä kartongin jalostustoimintaa Imatralla".

Kalle Huikko toimitusjohtaja Suomen Kerta Oy

 

 

 

Ota yhteyttä!

Antti Oravuo, imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Antti Oravuo

toimitusjohtaja
antti.oravuo@kehy.fi
puh. 040 721 1310

 

Stora Enso Oyj investoi Imatralle 84 miljoonaa vuoteen 2018 mennessä.

Ovakolla on Imatralla jo yli 100 vuoden historia, josta johtuen alueelta löytyy vankkaa osaamista ja sitoutumista teräksen tekoon. Maailman muuttuessa ympärillä on terästehtaalla pystytty muuttumaan sen mukana ja pidetty kilpailukyky korkealla tasolla. Imatra tarjoaa hyvän ympäristön liiketoiminnalle sekä asukkailleen pienen kaupungin houkuttelevan monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet.

 

 

 

 

Tavoitteena jätteetön maailma!

Kompotek on kehittänyt innovatiivisia menetelmiä käytettyjen tuotteiden materiaalien käyttämiseksi uudelleen uusien tuotteiden raaka-aineina.

Lähes kaikki kelpaa raaka-aineeksi

"Kehyn nopea päätöksenteko ja eteenpäinkatsova asenne johtivat yhteistyöhön".

Juha Varis Kompotek Oy

 

 

 

 

Suomen Kerta Oy:n yrittäjä on kotoisin Itä-Suomesta, joten Imatra on ollut luonteva sijainti yritykselle. Lisäksi tytäryhtiö Delight Packaging jalostaa kartonkia, johon Imatra on paras valinta asemaltaan Suomen kartonkiteollisuuden keskipisteessä. Yhteistyö Imatran kaupungin ja Kehyn kanssa on ollut kannustavaa ja yrittäjätoimintaa motivoivaa sekä tukevaa. Kehyn rahoitukselliset resurssit ja osaaminen sijoittamisessa on tuonut lisäarvoa yrityksellemme.

Kalle Huikko Suomen Kerta Oy